Waarom kunnen we niet eerder starten met vaccineren? En wie krijgt als eerste een uitnodiging? Coronaprikplanner Jaenette Provoost legt uit

Jeannette Provoost uit Sneek is bij de GGD Fryslân verantwoordelijk voor de organisatie van de coronavaccinaties vanaf 18 januari in het WTC. Ze begrijpt de zorgen die er leven.

Vaccinatiecoördinator Jeannette Provoost: ,,Er komt steeds weer nieuwe informatie en dat betekent dat je telkens moet schakelen.’’

Vaccinatiecoördinator Jeannette Provoost: ,,Er komt steeds weer nieuwe informatie en dat betekent dat je telkens moet schakelen.’’ FOTO NIELS DE VRIES

Er is nogal wat kritiek op de aanpak van het kabinet. Die zou veel te stroperig zijn. Andere EU-landen beginnen al dit jaar met vaccineren. En dan is er ook nog die nieuwe snellere mutatie van het virus. Ervaart u ook druk?

,,Ja dat merken we wel, maar aan de ander kant zijn we vooral blij dat het vaccin van Pfizer en BioNtech er is en willen we gewoon zo snel mogelijk de Nederlandse bevolking beschermen. Het lijkt hier op het eerste gezicht iets langer te duren, maar we willen gewoon wel aan de kwaliteitsnormen voldoen.’’

Zou de startdatum eventueel nog naar voren geschoven kunnen worden of is dat onhaalbaar?

,,Nou, we hebben het eigenlijk al heel snel opgezet. Het oorspronkelijk idee was dat we pas vanaf maart zouden worden ingezet om achttien- tot zestigjarigen zonder medische indicatie in te enten. Dat is veranderd. Intussen is ons gevraagd al per 18 januari te beginnen met het personeel van ouderen- en gehandicapteninstellingen. We hebben dus al heel hard gewerkt om dat organisatorisch voor elkaar te krijgen. Het zijn gewoon hele drukke dagen voor alle betrokken medewerkers. De kerstvakantie kan ik wel vergeten. Maar tegelijkertijd bedenk ik ook: we dóen het ergens voor. Onzekerheden zullen er blijven. Er komt steeds weer nieuwe informatie en dat betekent dat je telkens moet schakelen. Eerst zouden er een miljoen doses van het Pfizer-vaccin komen, later werden het een half miljoen. In ieder geval weet ik zeker dat we de eerste maanden voldoende hebben voor de eerste groep.’’

Hoeveel mensen worden ingezet voor de vaccinaties en wie zijn dat?

,,Ik schat dat er per dag tegen de vijftig personen werkzaam zullen zijn in en om de Keltenhal van het WTC en dat varieert van artsen en verpleegkundigen tot bijvoorbeeld verkeersregelaars en gastvrouwen.’’

In een andere hal van het WTC worden mensen getest. Hoe worden de prik- en de teststromen uit elkaar gehouden?

,,Dat is geen probleem. Zowel de Keltenhal als de Saxenhal, waar de testen plaatsvinden, hebben een eigen ingang en een eigen parkeerterrein.’’

Hoe worden de medewerkers van genoemde instellingen uitgenodigd voor vaccinatie?

,,Zoals het er nu uit ziet krijgen werkgevers een landelijk opgestelde uitnodiging die ze weer door spelen aan hun medewerkers. Die kunnen zich vervolgens via een landelijk telefoonnummer aanmelden en dat aanmeldpunt informeert ons vervolgens weer wie op welk tijdstip komt. Zo weten we precies wat we kunnen verwachten en op basis daarvan krijgen we de vaccins. Werkgevers spelen ook een belangrijke rol bij het in algemene zin motiveren van hun mensen om zich te laten vaccineren, maar ze mogen er - en daar kan een spanningsveld zitten - geen consequenties aan verbinden als medewerkers zich wel of niet laten vaccineren.’’

Uit een onlangs gehouden FNV-enquête blijkt dat 14 procent van de zorgmedewerkers twijfelt en dat 11 procent niet van plan is een prik te halen. Er zijn er die zich proefkonijn voelen. Kunt u zich de twijfels voorstellen?

,,Ja natuurlijk. Mensen denken toch: hoe kan zo’n vaccin er zo snel zijn? Daar is pas de laatste paar weken aandacht voor in de media. Er is ook onzekerheid over de bijwerkingen. Twijfel is goed, maar ik denk dat we heel veel kunnen uitleggen. Er is genoeg informatie beschikbaar. Ook landelijk komt er nog een speciale voorlichtingscampagne.’’

Hoeveel vaccinaties denkt u maximaal per dag te kunnen uitvoeren?

,,Ik ga uit van ongeveer 500 per dag. Om de spreiding voor instellingen goed mogelijk te maken en daarmee de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen zijn we zes weken lang zeven dagen per week open. Binnen ongeveer drie weken krijgen de zorgmedewerkers twee keer een prik. Dat is nodig om het vaccin zo effectief mogelijk te maken.’’

Wat moeten de aanmelders zich precies voorstellen bij het verloop binnen?

,,Als ze binnen komen zullen ze via een speciale looproute - met 1,5 meter afstand - naar registratiekantoortjes worden geleid waar de gegevens worden ingevoerd. Daar achter worden de vaccins klaargemaakt en daar weer achter worden ze in een afgesloten ruimte toegediend. Na de prik moeten ze nog een kwartiertje wachten omdat we in Engeland hebben gezien dat sommigen flauwvallen. Al met al zal het maximaal een half uur duren.’’

Is er een minimum aantal/percentage gevaccineerden nodig om uiteindelijk te komen tot groepsimmuniteit?

,,De eerste groep van zorgmedewerkers betreft in totaal slechts 1,5 procent van de hele Nederlandse bevolking. Zij gaan voor om juist kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Daarna zijn die kwetsbare groepen aan de beurt. Het is aan de instellingen om de eigen cliënten te vaccineren. Huisartsen zullen de patiënten uit hun praktijk met een medische indicatie vaccineren zoals ze dat ook gewend zijn met de griepprik. Op een later tijdstip komen wij weer in beeld om in het WTC de gezonde achttien- tot zestigjarigen te vaccineren. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog onduidelijk en onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. In totaal moet zo’n 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn wil je effect hebben op de pandemie.’’

Krijgt u als logistiek coördinator, oftewel prikplanner, ook voorrang bij de vaccinaties?

,,Nee dat niet, maar als het zover is zal ik me zeker laten vaccineren. Zelf heb ik daar geen moment over getwijfeld maar misschien had ik ook sneller de juiste informatie dan anderen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus