Waarom het belangrijk is dat ook Friesland in lockdown gaat (al treft corona ons licht in vergelijking met de rest van het land)

Leeftijdsverdeling van IC-patiënten met Covid-19 die zijn overleden (rood) en IC-patiënten die het ziekenhuis levend hebben verlaten (blauw). Bron: NICE.

Leeftijdsverdeling van IC-patiënten met Covid-19 die zijn overleden (rood) en IC-patiënten die het ziekenhuis levend hebben verlaten (blauw). Bron: NICE.

,,Mensen in de ziekenhuizen lopen alweer drie maanden op hun tandvlees en het griepseizoen moet nog beginnen.” Met deze zin typeerde premier Mark Rutte maandagavond de werkdruk in de ziekenhuizen.

,,Inmiddels hebben ongeveer 30.000 mensen met corona in het ziekenhuis gelegen, van wie 6000 op de intensive care”, zei Rutte. Van die ic-patiënten was de groep jonger dan vijftig 2,5 keer groter dan de groep boven de tachtig, voegde hij eraan toe. ,,De harde waarheid is dat bijna al deze 6000 mensen zouden zijn overleden als ze niet op de ic behandeld waren. En dat ze bijna zonder uitzondering nog lang na hun ontslag uit het ziekenhuis te maken hebben met kortademigheid, extreme moeheid en andere klachten. Dat is wat corona doet. Dat is waarom het zo belangrijk is dat de zorg toegankelijk blijft.”

Rutte wilde ermee onderstrepen dat corona allesbehalve een gewoon griepje is en dat het bepaald niet alleen de ouderen zijn wier levens gered en verlengd worden. Die tachtigplussers met corona komen vaak al niet meer op de ic, die worden behandeld op speciale afdelingen van verpleeghuizen of in Covid-huizen.

Wie de cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) – deze registreert de ziekenhuisopnames voor het RIVM en VWS – erbij pakt, ziet dat ruwweg twee derde van de ic-patiënten levend het ziekenhuis verlaat. Vertaald naar Ruttes opmerking gaat het om bijna 4000 geredde coronapatiënten. Op de ic is de groep boven de 80 klein. Het gaat om 226 tachtigplussers, van wie er 141 zijn overleden (62 procent). Onder de vijftig jaar lagen er in Nederland 571 mensen op de ic, van wie er 57 overleden (10 procent).

Niettemin zien we de ziekenhuisopnames vooralsnog niet schrikbarend stijgen, zeker in Friesland niet. Op dit moment liggen er 62 coronapatiënten in de vier Friese ziekenhuizen, van wie 18 op de ic. Naar schatting komt bijna de helft uit andere regio’s, zoals Noord-Brabant of Rotterdam.

Minst getroffen

Ook het aantal geregistreerde overledenen door Covid-19 blijft gelukkig nog beperkt in Friesland. De teller staat op 145, tegenover 10.082 landelijk. Een verklaring is dat het virus veel meer rondgaat onder zestigminners en de kwetsbaren beter beschermd zijn dan tijdens de eerste golf.

Friesland behoort net als tijdens de eerste golf tot de minst getroffen regio’s, met Drenthe, Groningen en Zeeland. Betekent dit dat de lockdown voor Friesland minder nodig was geweest? Allerminst. De Friese ziekenhuizen blijven paraat staan om eventuele coronaslachtoffers uit andere delen van het land te behandelen. Maar ook valt op korte termijn een toename aan patiënten te verwachten.

De voortekenen zijn ongunstig. Het aantal nieuwe, vastgestelde besmettingen loopt in Friesland razendsnel op. Gisteren werden er liefst 263 gemeld, in 40 gevallen ging het om eerder positief bevonden mensen die door de drukte nog niet ingelicht waren. Vandaag worden weer 200 nieuwe besmettingen voorzien.

Gemiddeld turft GGD Fryslân de laatste vijf dagen 200 positieve gevallen per dag. Amper twee weken geleden was dat nog 100 per dag. Zonder ingrijpen zou het aantal besmettingen in rap tempo blijven verdubbelen, later gevolgd door de ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Door flexibele personeelsinzet is er in de Friese ziekenhuizen intussen veel minder sprake van afschalen van reguliere zorg dan tijdens de eerste golf.