Waarom de bermen ineens vol staan met klaprozen. 'Het zijn opportunisten'

Volop bloeiende Klaprozen in de berm van de Wynserdyk bij Oentsjerk. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Volop bloeiende Klaprozen in de berm van de Wynserdyk bij Oentsjerk. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De bermen staan, anders dan voorgaande jaren, vol met klaprozen. De felle, tere bloem is overal. Hoe komt dat?

De bermen staan, anders dan voorgaande jaren, vol met klaprozen. De felle, tere bloem is overal. Hoe komt dat?