Waarom Sjoerd Galema kansloos was in de nieuwe coalitie van Wetterskip Fryslân | analyse

CDA-lijsttrekker Sjoerd Galema is in Wetterskip Fryslân nooit serieus in beeld geweest voor een plek in het dagelijks bestuur. Dat valt op te maken uit de gespreksverslagen over de coalitievorming.

CDA'er Sjoerd Galema (links), Alice van Gosliga (BBB) en Uitzen de Vries (BBB) op de uitslagenochtend.

CDA'er Sjoerd Galema (links), Alice van Gosliga (BBB) en Uitzen de Vries (BBB) op de uitslagenochtend. Foto: Jacob van Essen

Drie weken na de verkiezingen, op zaterdag 8 april, is de maat vol voor het CDA. De tweekoppige fractie stapt uit de race om coalitiedeelname. Het CDA, dat zichzelf ziet als natuurlijke bestuurspartij, had het zich anders voorgesteld.