Waarom 'Seis oere thús'? Nynke Laverman legt uit (+video's)

Nynke Laverman zingt zittend op Fries paard Tonjes 'Seis oere thús' tijdens de opening van Culturele Hoofdstad. FOTO ANP

,,Waarom om zes uur thuis?'', vroeg recensent Job van Schaik zich zaterdag af na het horen en zien van de televisieregistratie van de opening van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad.

Het themalied 'Seis oere thús' - gecomponeerd en geschreven door Sytze Pruiksma en Nynke Laverman - vormde de rode draad van de opening. Laverman gezeten op het Friese paard Tonjes 459 vormde samen met het luiden van de klok door het koningspaar het hoogtepunt van de spektakelproductie met orkest, koren, blazers, drummers, solisten in meerdere talen, kinderen en bijzondere projecties op nagebouwde Oldehoves.

Niet alleen Van Schaik vroeg zich af wat de titel nu precies inhoudt. Bij de opname van het lied met het Noord Nederlands Orkest legde Nynke Laverman voor de microfoon van Finster op Fryslân de betekenis uit: ,,Als je vroeger als kind de klok zes keer hoorde slaan, wist je dat je naar huis moest gaan om te eten.'' De klokken roepen in het lied iedereen op om een nieuwe tijd in te gaan. Laverman: ,,Vooruitkijken. Daar gaat het om bij Culturele Hoofdstad. Waar gaan we heen, wat zijn onze dromen?''

Het verleden moeten we laten voor wat het is. Daar moeten we niet in blijven hangen, stelt het lied. Datzelfde benadrukte Jannewietske de Vries zaterdag in een interview in de Leeuwarder Courant in een terugblik op de totstandkoming van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad. ,,Lit ús no ris wat grutter tinke, sjoch nij perspektyf en goai de boel iepen.”

Tijdens de opname in de Oosterpoort in april vorig jaar had Laverman al voor ogen hoe het bij de opening zou gaan klinken: met koren en slagwerk. Zo is het uiteindelijk zaterdag ook geworden .

Tekst van 'Seis oere thús

Tekst: Nynke Laverman

Kom dyn nêst út jonge
It nêst waarm fan ferline
Skuor iepen de gerdinen
Spring derút de dei is nij
Hearst de klokken
De takomst ropt om dy

 

Mei juster achterop
Hast altyd tsjin ’e wyn yn
Doar dysels opnij te finen
Flean dyn eigen skaad foarby
En fluitsje
Fluitsje dy wer nij

En de klokken se sjonge
Se sjonge foar ús
Seis oere thús
Seis oere thús
En de klokken se sjonge
Allinne foar ús
Flean de wrâld yn myn jonge
Seis oere thús

De fearten fol mei âlde kij
Dy’t oeral wat fan fine
Lit de sinne foar dy skine
Hear de fûgels, do bist frij
Fiel de grûn fiel dy bûn
Foar altyd ferbûn oan dy

En de klokken se sjonge
Se sjonge foar ús
Seis oere thús
Seis oere thús
En de klokken se sjonge
Allinne foar ús
Flean de wrâld yn myn jonge

En fertel my watsto net witst
En ik folgje en ik folgje
Ferjit fan wa’sto der ien bist
Want ik ken dy
Nim my mei yn dyn dreamen
Nei wêrsto noch net bist
Set dyn tosken yn in nije tiid
Set dyn tosken yn in nije tiid

Koar:

En de klokken sjonge foar ús
Seis oere thús
Seis oere thús
Set dyn tosken yn in nije tiid

Solo:

Op lange skonken skiednis stiest
De bonken fan wa’st juster wiest
Mar de kleuren binn’ ferwosken
Set dyn tosken yn in nije tiid
Set dyn tosken yn in nije tiid
Fertel my wa’sto hjoed bist
En ik sis dy dat it goed is
Datst my allang yn ’t bloed sitst
Datst my allang yn ’t bloed sitst
Ik wol witte wat dyn dream is
Wa’st allegear noch mear bist
Ast al it âlde stean litst
Ast al it âlde stean litst
Om te fleanen om te fleanen om te fleanen

Nieuws

menu