Waarom Omrin lonkt naar de inhoud van Friese toiletten (en wat bakstenen daarmee te maken hebben?)

Nog maar een paar jaar geleden konden waterschappen hun zuiveringsslib aan de straatstenen niet kwijt. Nu is het gewild materiaal. Wat ziet de Friese afvalverwerker Omrin in onze uitwerpselen?

Foto:

Foto: Shutterstock

Al het water uit keukens, toiletten, douches en wasmachines belandt in Friesland in 27 rwzi’s, rioolwaterzuiveringsinstallaties. Die bewerken het, waarna een modderig, bacterierijk goedje overblijft, jaarlijks liefst 460.000 kubieke meter. Dat gaat naar Heerenveen, waar het ontwaterd wordt. De laatste reis van de slibkoek voert naar de verbrandingsoven van SNB in Moerdijk (Brabant). Zo verandert de inhoud van de Friese toiletpotten uiteindelijk in as en energie.