Waar komt de Friese zucht naar vrijheid en gelijkheid vandaan? Het zit diep verankerd in onze historie

De zucht naar vrijheid en gelijkheid zit diep in de Friese identiteit verankerd. De bron ligt in het middeleeuwse terpen- en veenlandschap, waar pionierende boeren het met elkaar moesten zien te rooien. Ruzie was er voortdurend, maar wie de baas over een ander wilde spelen, kreeg de wind van voren.

Slag bij Warns, 1345. Graaf Willem IV wordt gedood. Oude schoolplaat.

Slag bij Warns, 1345. Graaf Willem IV wordt gedood. Oude schoolplaat.

,,Trotsheid is vooral voor Friesen onverdraaglyk, en zy kennen geen levendiger vermaak dan de vernedering van een hoogmoedig mensch’’, vertelt de Hedendaagsche Historie , of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren in 1785.