Waar blijven de kleine windmolens?

Deze maand hadden de eerste moeten draaien. Maar het wordt dit jaar niks met de bouw van kleine windmolens op Friese boerenerven, verwachten de drie belangrijkste leveranciers.

Twee Groninger molens met houten windvaan van E.A.Z. Wind tussen Warffum en Onderdendam.

Twee Groninger molens met houten windvaan van E.A.Z. Wind tussen Warffum en Onderdendam. FOTO DVHN

De provincie Fryslân stelde deze zomer na jarenlange discussie nieuw windmolenbeleid vast. Boeren mogen maximaal drie turbines op hun erf, met een ashoogte van hooguit 15 meter. Meteen was er een agrarische stormloop op de leveranciers. Die voorspelden honderden nieuwe boerenmolens in Friesland. De eerste zouden deze maand draaien. Dat was te optimistisch gedacht. Want wat van de provincie mag, mag niet automatisch van de gemeenten. 

De windmolenbedrijven ervaren dat de gemeentelijke bestemmingsplannen geen ruimte bieden. Ze moeten aangepast worden. De ambtelijke voorbereiding en de politiek/bestuurlijke instemming nemen meer tijd dan de markt had gehoopt.

Geen beleid?

,,Wij hebben in Friesland vijftig vergunningstrajecten in gang gezet. Overal krijgen we te horen: ‘We hebben geen beleid, we gaan ermee bezig’’, zegt Gijs Hospers van Windmolens op Maat in Appingedam. Hij had de eerste (Deense, kantelbare) molen deze maand in Friesland draaiend willen hebben. ,,Het wordt zeker niet voor de jaarwisseling, eerder februari denk ik.’’ 

Gemeenten bezinnen zich op aanvullende regels over bijvoorbeeld de plaatsing op het boerenerf. ,,Niet te dicht op de weg, achter de schuur, dat soort regels stellen ze op.’’ 

E.A.Z. Wind in Hoogezand had komende maand de eerste Groninger molen (met houten windvaan) in Friesland zullen plaatsen. ,,Het wordt januari. Op zijn vroegst’’, zegt Bart Schuitema. Tijdens gesprekken met gemeenten ervoer hij dat ,,de meeste nog niet precies weten hoe ze het gaan aanpakken.’’ 

Hij heeft enkele tientallen bestellingen op zak. Om toch vaart te kunnen maken, pleitte Schuitema voor pilotprojecten. Tevergeefs. ,,Op zich ook weer niet heel erg. Het is beter voor iedereen wanneer er duidelijkheid komt. Een nieuw bestemmingsplan biedt die duidelijkheid.’’

10.000 euro aan leges

Hij wijst op nog een ander voordeel van een aangepast bestemmingsplan. ,,Het is goedkoper. Als je binnen het bestemmingsplan opereert, betaal je circa 2000 euro. Daarbuiten betaal je zomaar 10.000 euro aan leges.’’ 

Jan Beens van BestWatt in Barneveld denkt op zijn vroegst volgend jaar zomer de eerste molen te kunnen plaatsen. Dit bedrijf zegt tien handtekeningen binnen te hebben , vooral van boeren in Súdwest-Fryslân. ,,Echt jammer dat het zoveel tijd kost. De ondernemers staan te popelen. Ik ken een boer met 300 koeien die nu maandelijks 2500 euro kwijt is aan zijn energieleverancier. Dat is op jaarbasis 30.000 euro. Die houdt hij liever op zak.’’ BestWatt heeft een financieringsregeling, waarbij kopers een spaarpot opbouwen. ,,Een jaar later beginnen, betekent meteen een jaar achterstand.’’ 

De vertraging is ook nadelig voor de elektrificatie van agrarisch gereedschap en rijdend materieel, stelt Beens. ,,Ik zie behoorlijk veel animo onder boeren om over te stappen van diesel op elektrisch. Dat willen ze dan natuurlijk doen met eigen stroom. Zolang ze geen windmolen hebben, wachten ze ermee.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Windmolens