Waar blijven de kleine windmolens?

Deze maand hadden de eerste moeten draaien. Maar het wordt dit jaar niks met de bouw van kleine windmolens op Friese boerenerven, verwachten de drie belangrijkste leveranciers.

Twee Groninger molens met houten windvaan van E.A.Z. Wind tussen Warffum en Onderdendam.

Twee Groninger molens met houten windvaan van E.A.Z. Wind tussen Warffum en Onderdendam. FOTO DVHN

De provincie Fryslân stelde deze zomer na jarenlange discussie nieuw windmolenbeleid vast. Boeren mogen maximaal drie turbines op hun erf, met een ashoogte van hooguit 15 meter. Meteen was er een agrarische stormloop op de leveranciers. Die voorspelden honderden nieuwe boerenmolens in Friesland. De eerste zouden deze maand draaien. Dat was te optimistisch gedacht. Want wat van de provincie mag, mag niet automatisch van de gemeenten. 

Nieuws

menu