Waar blijven de fietssnelwegen in Friesland? Gemeenten willen wel, maar hebben geen geld om ze te betalen

FOTO PIXABAY

Het is een van de pijlers van het provinciale bestuursakkoord: vier splinternieuwe fietssnelwegen tussen grote plaatsen. Het is nu de vraag of ze er nog wel komen.

Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, verkeer en vervoer) daagde de Friese gemeenten vorig jaar uit om met plannen voor nieuwe, brede fietspaden te komen.

Wegen om werknemers te verleiden om afstand tussen hun huis en werk niet af te leggen met de auto, maar met de fiets. Voorbeelden zijn snelle paden tussen Harlingen en Leeuwarden, Drachten en Heerenveen, Sneek en Leeuwarden. 

Maar geen gemeente die toehapt. De plannen zijn er wel, het geld ontbreekt. ,,Er liggen heel mooie en ambitieuze tekeningen’’, zegt Fokkens. ,,Maar de gemeenten hebben het zwaar. Ze moeten bezuinigen, hebben problemen met de begroting. De kosten in de wmo en jeugdzorg stijgen. De fietssnelwegen staan nu lager op de prioriteitenlijst.’’ 

Fokkens geeft daarom nu een winstwaarschuwing af: als de gemeenten niet over de brug komen, moet Provinciale Staten opnieuw een keuze maken: geen fietssnelwegen meer of de provincie die het hele bedrag voor de aanleg moet ophoesten. Nu is de afspraak dat provincie en gemeenten de kosten delen. De provincie heeft er 4 miljoen euro voor klaarliggen. 

,,Ik spreek voor mezelf, maar ik wil die fietssnelwegen maar al te graag’’, zegt Fokkens. ,,Het zou zonde zijn om deze ambitie nu opzij te leggen.’’ Fokkens denkt hardop na over een oplossing: de provincie het hele bedrag laten betalen en de gemeenten het onderhoud aan de paden laten doen. ,,Ik wil erover nadenken of we de gemeenten tegemoet moeten komen.’’ 

De coalitiepartijen in Provinciale Staten, CDA, VVD, PvdA en FNP, hebben afgesproken dat er voor 2023 minimaal vier snelle fietsroutes worden aangelegd. Brede fietssnelwegen worden als veilig beschouwd, een gezond alternatief vervoersmiddel en beter voor het milieu. Ook moet het aantal verkeersongevallen in de provincie dalen. 

De gemeente Leeuwarden legde eerder al de ambitie op tafel om rechtstreekse fietsverbindingen te realiseren tussen Leeuwarden en Stiens, Drachten, Dokkum, Heerenveen, Sneek en Franeker en Harlingen. Ook in Smallingerland hebben politieke partijen al eens wensen voor directe fietsverbindingen tussen Drachten, Heerenveen en Leeuwarden gedeeld.

Nieuws

menu