Waadhoeke stelt vijf dorpen voor de keus: bij gemeente blijven of naar Leeuwarden overstappen

Blessum is een van de vijf dorpen die voor de keus staan: blijven we bij de gemeente Waadhoeke of gaan we naar Leeuwarden?  FOTO LC

Blessum is een van de vijf dorpen die voor de keus staan: blijven we bij de gemeente Waadhoeke of gaan we naar Leeuwarden? FOTO LC

Blijven Boksum, Blessum, Deinum, Ritsumasyl en Marsum bij de gemeente Waadhoeke of gaan ze naar Leeuwarden? De inwoners worden bij deze beslissing betrokken.

De gemeente Waadhoeke is de procedure gestart voor een eventuele grenscorrectie waarbij vijf dorpen aan de oostkant van voormalig Menameradiel kunnen overstappen naar Leeuwarden. Leeuwarden moet dan wel instemmen met deze grenscorrectie. Waadhoeke moet het uiteindelijke besluit nemen.

De grenscorrectie is beperkt tot de dorpen Boksum, Blessum, Deinum, Ritsumasyl en Marsum omdat het inwonertal in de gemeente die verlaten wordt niet meer dan 10 procent mag afnemen en in de gemeente waarbij de dorpen aansluiten niet meer dan 10 procent toeneemt. Bij een grenscorrectie moet sprake zijn van een groot draagvlak onder de inwoners.

Procedure

Om dat te onderzoeken is de gemeente Waadhoeke met de dorpen om tafel geweest om een zorgvuldige procedure samen te stellen. Afgesproken is dat de betrokken dorpsbelangen op hun website informatie plaatsen over de wet Algemene regels Herindeling (wet arhi) en op de jaarvergaderingen de procedure toelichten. Dan gaat het nog niet om de inhoud, om de vraag of de inwoners ja of nee zeggen.

Deinum is het laatste dorp dat in mei de procedure zal voorleggen. Daarna wordt een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de vijf dorpen en een procesbegeleider van de gemeente. Deze werkgroep komt na de zomer met een raadpleging in alle dorpen.

Per dorp beslissen

Inwoners kunnen door middel van een enquête of ronde tafelgesprek gevraagd worden of ze zich over een grenscorrectie willen uitspreken. Blijkt dat een meerderheid dit niet wil, dan wordt de procedure stopgezet.

Willen de inwoners wel hun mening geven, dan zullen ze de onderwerpen aan moeten geven waarop ze willen beslissen. Dit kan per dorp verschillen. Voor de één zijn de verschillende opheffingsnormen voor scholen in Waadhoeke en Leeuwarden van belang, voor de ander de belastingdruk, duurzaamheid of bijvoorbeeld het sportbeleid.

Uiteindelijk zullen de dorpen bijzondere ledenvergaderingen moeten uitschrijven om advies te kunnen geven over wel of geen grenscorrectie. Over dat advies beslist uiteindelijk de gemeente Waadhoeke.