Waadhoeke maakt nieuwe regel: asverstrooiing op Sjûkelân alleen voor kaatscracks en bij hoge uitzondering

Waadhoeke wil regels aanpassen waardoor asverstrooiing bij hoge uitzondering mogelijk is op It Sjûkelân in Franeker. Nabestaanden van kaatsliefhebbers stonden tot nu voor een dilemma hoe ze de wens van hun dierbare, die het kaatsmekka als laatste rustplaats wilde, konden inwilligen.

It Sjûkelân in Franeker.

It Sjûkelân in Franeker. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Het is alleen in ,,(zeer) bijzondere gevallen” en ook slechts wanneer de overledene een ,,bijzondere staat van dienst heeft binnen de kaatssport.” Maar het college van Waadhoeke kan straks, op verzoek van een nabestaande, ontheffing geven voor asverstrooiing op It Sjûkelân.

Niks vermeld

Nieuws

menu