Waadhoeke kiest niet voor Polenhotels

Hoogstens vijftig arbeidsmigranten bij elkaar in een pand en liefst op het terrein van de werkgever. Een werkgroep adviseert de gemeente Waadhoeke niet te kiezen voor zogenaamde Polenhotels.

De gemeente Waadhoeke moet geen medewerking verlenen aan grootschalige initiatieven om arbeidsmigranten te huisvesten. Het liefst moet gekeken worden naar bestaande grotere panden voor maximaal vijftig personen of nog te bouwen huisvesting op het terrein van werkgevers.

Daarnaast moet de gemeente vasthouden aan het huidige beleid: maximaal 1 procent van het huizenaanbod in een dorp of stad mag beschikbaar zijn voor arbeidsmigranten. De woningen die het betreft moeten minstens 25 meter van elkaar liggen en er mag maximaal 10 procent van het aantal woningen in één straat bewoond worden door arbeidsmigranten.

Op recreatieparken moet huisvesting van arbeidsmigranten, zoals de buitenlanders die in de kassencomplexen van Waadhoeke werken, niet toegestaan worden. Daar zitten recreanten die een te verschillende leefstijl hebben ten opzichte van arbeidsmigranten. Toestemming komt er alleen als een afgescheiden deel van een recreatiepark daarvoor bestemd wordt. Dit is dan onomkeerbaar. De verblijven kunnen later niet weer recreatief gemaakt worden.

Belangrijkste is dat elke vorm van huisvesting, of het nu kamerverhuur in een dorp is of wonen in grotere panden, voldoet aan de normen die de Stichting Normering Flexwonen heeft opgesteld. Dan gaat het om de oppervlakte die per bewoner beschikbaar moet zijn en regels rond sanitair, brandveiligheid en hygiëne. Die gelden nu alleen nog voor uitzendbureaus die hun buitenlandse werknemers ergens onderbrengen, maar de werkgroep wil dat alle huisvesters zich hier aan houden.

De werkgroep kwam in actie nadat het misging in de gemeente Waadhoeke met de huisvesting van deze doelgroep. Dorpen klaagden over de leefbaarheid. Alle betrokkenen hebben daarop op initiatief van de gemeente de koppen bij elkaar gestoken.

Nieuws

menu