Waadhoeke houdt een dikke miljoen over en dat komt deels door thuiswerkende ambtenaren

Gemeentehuis Waadhoeke. FOTO GEMEENTE WAADHOEKE

De gemeente Waadhoeke heeft haar huishoudboekje van 2020 opgemaakt en houdt alles opgeteld en afgetrokken 1,2 miljoen euro over. Dat komt door uitgesteld onderhoud, maar ook door thuiswerken in coronatijd.

In het derde jaar van de nieuwe gemeente houdt Waadhoeke is wethouder van financiën Caroline de Pee tevreden met het resultaat: ,,Ondanks de coronacrisis is het gelukt positief af te sluiten.”

Maar ook dankzij de pandemie. Want door het thuiswerken van ambtenaren is flink bespaard op personeels- en bedrijfskosten. Er is een half miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dat bedrag is ook gekoppeld aan het niet invullen van vacatures.

Uitgesteld onderhoud

Drie ton is overgebleven op de onderhoudsbudgetten. De gemeente loopt achter met de uitvoering van onderhoudswerk, waardoor het geld dat ervoor is gereserveerd nog niet is uitgegeven. Omdat het werk is doorgeschoven naar 2021, wil het college dat ook met het gereserveerde geld doen.

De drie ton in de post onvoorzien is niet gebruikt en er is geld uit het Gemeentefonds over. Nadelig effect op het resultaat zijn wethouderspensioenen. Daarvoor was een extra storting van 250.000 euro nodig.

Reservepot

Het college wil de helft van de overgebleven 1,2 miljoen toevoegen aan de algemene reserve (die komt hiermee op 15 miljoen) en de andere helft gebruiken. Deels voor het uitstelde onderhoud en deels als coronareserve.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken 2020.

Nieuws

Meest gelezen