Waadhoeke heeft zijn grond tot op de bodem uitgezocht

Waadhoeke heeft in een Bodemvisie vastgelegd hoe ze met de grond om wil gaan. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Waadhoeke wil zijn bodem beschermen, benutten en verbeteren. Hoe dat moet staat in de Bodemvisie die de raad donderdagavond tijdens de raadsvergadering heeft aangenomen.

Er komt van alles op de gemeente af wat te maken heeft met de bodem. Of het nou gaat om de gevolgen voor het landschap door bodemdaling en zeespiegelstijging. Het beschikbaar houden van zoet grondwater of de manier waarop boeren de grond benutten.

De gemeente Waadhoeke wil bij het maken van beleid eerst kijken naar de bodem en hoe ze die wil en moet beheren voor ze een standpunt inneemt of gesprekken gaat voeren met externe partijen zoals de provincie en het Wetterskip.

Archeologie en zoutwinning

Aan de hand van elf speerpunten wil de gemeente de bodemkwaliteit en -beheer beschermen, de grond op een duurzame manier benutten en de kwaliteit verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om beschermen van archeologische waarden, biodiversiteit, voorkomen van gas- en zoutwinning en het schoonhouden van de grond.

De Bodemvisie is met meerdere partijen tot stand gekomen. Er zijn in het voorjaar online publiekssessies georganiseerd en iedereen kon via een enquête ideeën en meningen delen. Donderdagavond stelde de raad het document vast.

Nieuws

Meest gelezen

menu