Waadhoeke Regenbooggemeente, maar niet unaniem

FOTO ANP

FOTO ANP

FRANEKER Er kwam een schorsing aan te pas en het verdeelde fracties, maar Waadhoeke wordt de vierde Regenbooggemeente van Friesland, is donderdag besloten.

De motie was aangekondigd door Gemeentebelangen en werd gesteund door de VVD. De inhoud betrof de vraag aan de gemeenteraad om van Waadhoeke een Regenbooggemeente te maken en de vraag aan het college om voor 11 oktober 2019 een actief en preventief antidiscriminatie-programma samen te stellen.

Uiteindelijk stemden zeventien raadsleden voor en negen tegen. Gemeentebelangen en VVD kregen steun van SAM en FNP’ers Sijbe Knol en Haaye Hoekstra. CDA, ChristenUnie en FNP’ers Hans Nauta en Gea Iedema stemden tegen. Het CDA en de ChristenUnie willen geen uitzondering maken voor een bepaalde groep. De motie richt zich op LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). Volgens Dit Bloem van de ChristenUnie wordt discrimatie van een ieder goed geregeld met de bestaande verordening antidiscriminatie van de gemeente.

De tegenstemmende FNP’ers noemden de motie sympathiek, maar vinden het alleen kunnen hijsen van de vlag te veel symboolpolitiek. Daar hikte SAM in eerste instantie ook tegenaan. Helemaal toen duidelijk werd dat het college ook verdeeld is en een van de redenen daarvoor is dat er geen tijd en geld is om daadwerkelijk dit jaar met een programma aan de slag te gaan.

De indieners van de motie besloten daarop het college wat lucht te geven. Wel officieel Regenbooggemeente worden voor 11 oktober, maar het bijbehorende beleid mag ook in 2020 vastgesteld worden. Het maakte dat woordvoerder Wim Hokken van SAM bekendmaakte dat zijn partij onmogelijk nee kon zeggen, maar wel het collegevoorstel straks kritisch zal bekijken.