Wie door de jaren heen een vrouw omlegde wachtte strop, cel of gesticht. 'Aafke, tink der goed om'

Het motief van een man om zijn (ex-)vrouw te doden, bleef door de eeuwen heen veelal gelijk: ,,Krijg ik jou niet? Dan niemand niet!’’ De straf die op de misdaad volgende, is aan maatschappelijke bewegingen onderhevig, leert een terugblik.

De straf voor het doden van je partner loopt door de eeuwen heen parallel aan veroordelingen voor vergelijkbare misdaden

De straf voor het doden van je partner loopt door de eeuwen heen parallel aan veroordelingen voor vergelijkbare misdaden Foto: Federico Marsicano

,,Aafke, tink der goed om’’, klonk het op 2 september 1859 onheilspellend uit de mond van Ype Baukes de Graaf (47). Aafke Monsma (29) uit Harlingen had haar relatie met de man die ruim de helft van zijn 47 jaren vast had gezeten, beëindigd. Maar hij wilde daar niet aan.