Vrijheid inleveren als je geen coronaprik hebt? Zo denken ze erover in Friesland, Drenthe en Groningen. De verdeeldheid is groot

Vaccinatiemaatregelen verdelen Noord-Nederland diep. De meeste Friezen voelen niets voor een vaccinatieplicht, Groningers en Drenten wel.

FOTO

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

Dit komt naar voren uit de zesde coronameting die bureau Enigma Research uitvoerde in opdracht van deze krant. Iets meer dan 1500 noorderlingen deden mee aan de enquête. Een meerderheid van 56 procent zegt het acceptabel te vinden als bepaalde branches, zoals reisorganisaties, de mogelijkheid krijgen niet-gevaccineerde klanten te weigeren.

Verdeeld over de drie provincies is die acceptatiegraad behoorlijk verschillend. Zo is er in Friesland geen meerderheid voor het weigeren van klanten (48 procent). Van Drenten (60 procent) en Groningers (62 procent) mag het wel.

Grote zorgvuldigheid nodig

Onderzoekers van Enigma beklemtonen de gevoeligheid rond vaccinatiemaatregelen. Ze bepleiten grote zorgvuldigheid bij invoering ervan. Het is niet zonder gevaar, zeggen ze, want het kan tot grote verdeeldheid in de samenleving leiden.

Ze kijken daarbij ook naar andere vaccinatiemaatregelen die invloed hebben op het dagelijks leven. Voor de meeste daarvan is een meerderheid te vinden, maar steeds is er ook een grote groep noorderlingen die tegen maatregelen is.

Zo is 59 procent voor de invoering van een coronabewijs dat toegang biedt tot evenementen, wedstrijden en kunst- en cultuurinstellingen (Drenthe 67 procent, Groningen 64 procent en Friesland 50 procent). Tegelijkertijd zijn er veel mensen die vinden dat zo’n bewijs te ver gaat.

Geen vaccinatieplicht

Wat Friezen, Drenten en Groninger in elk geval niet willen, is een algehele vaccinatieplicht. Waarbij duidelijk is dat vooral in Drenthe en Groningen de verschillen tussen voor- en tegenstanders klein zijn. In Drenthe zijn bijvoorbeeld net zoveel mensen voor als tegen.

Het verschil wordt vooral gemaakt in Friesland. Van de Friezen zegt 51 procent nee tegen een vaccinatieplicht, 31 procent is er voor.

Diepe onvoldoende voor kabinet

Wat bij het wegnemen van verdeeldheid niet meewerkt, is dat het vertrouwen in de beleidsmakers alleen maar daalt. Gemiddeld scoort het kabinet het rapportcijfer 4,8.

Vooral Friezen verliezen het vertrouwen, 56 procent van hen geeft een (diepe) onvoldoende. Groningers zijn iets milder: 50 procent deelt een vijf of lager uit. In Drenthe geeft 47 procent het kabinet een onvoldoende.

Angst voor virus verdwijnt

Ondertussen verdwijnt de angst voor het virus meer naar de achtergrond. Van de 1500 ondervraagden zeggen iets meer dan 100 dat ze bang tot zeer bang te zijn voor corona. De helft kent er geen angst voor. Anderen zijn enigszins bang of hebben het virus al eens doorstaan.

In Friesland zijn de coronazorgen het minst groot: 55 procent zegt niet bang te zijn corona op te lopen. In zowel Groningen als Drenthe blijft dat percentage onder de 50.

Opvallend is ook het verschil tussen gevaccineerde mensen en mensen die geen prik hebben gehad. Alle mensen die zeggen bang tot zeer bang te zijn voor het virus, zijn gevaccineerd. Het zijn vooral de niet-gevaccineerden die aangeven weinig angst te kennen.

Soepeler met de regels

Het wegebben van de zorg om het virus betekent ook dat mensen zich minder aan de maatregelen houden, aldus Enigma. En opnieuw zijn het de inwoners van Friesland die zich het meest vrij willen voelen. Gevraagd naar een rapportcijfer voor de mate waarin ze zichzelf aan de regels houden, geven Friezen zichzelf een 6,5. Drenten (een 7) en Groningers (een 7,2) houden meer vast aan de anderhalve meter samenleving.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland