Vriend vermiste Heerenveense: 'Ze dreigde al te zullen vluchten'

Ze heeft er altijd mee gedreigd. Als ‘ze’ haar zoontje bij haar weg wilden halen, dan zou ze ervandoor gaan. En nu worden de moeder en de kleine Jaylano uit Heerenveen al ruim 1,5 week vermist. Haar beste vriend Johan: ,,It is sa ûnwerklik, sa wazich.’’

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Hij eet amper meer. Slaapt nauwelijks. ,,Ik wit gewoan net mear hoe’t ik it ha moat.’’ Johan (39) uit Joure maakt zich ernstig zorgen over het lot van zijn beste vriendin en haar zoontje Jaylano (3).

Ze deelde altijd alles met hem. Als zijn vriendin ergens mee zat, dan kwam ze bij Johan. Toen ze die donderdagochtend niet op haar afspraak met het Regiecentrum verscheen, nam de organisatie die ,,jongeren en ouderen bescherming biedt’’ dan ook contact op met hem.

Hij pakt zijn telefoon erbij: ,,Dat wie om 18.40.’’ Of hij misschien wist waar de moeder en Jaylano waren. ,,En doe rekke ik yn panyk. Se fertelde my alles. Mar dit wist ik net.’’

Hij had meteen in de gaten dat ze ervandoor was. De Raad voor de Kinderbescherming had de rechter om een maatregel gevraagd, die tot gevolg zou hebben dat Jaylano uit huis zou worden geplaatst. Ze had altijd al gedreigd te zullen gaan vluchten als haar dat boven het hoofd hing. ,,Se sei dat se Jaylano noait fan har ôfpakke litte soe.’’

Lees ook | Kinderbescherming zou vermiste driejarige Jaylano uit Heerenveen weghalen bij moeder

Steeds meer zorgen

Jarenlang waren Johan en de moeder een paar. En na de breuk bleven ze heel goede vrienden. Hij was er zelfs bij toen ze beviel van Jaylano, wiens vader geen deel uitmaakt van haar leven. Johans partner Sharona geeft aan haar als een vriendin te zien.

De vrouw en Jaylano kwamen vaak bij hen in Joure op bezoek. Johan toont een foto, waarop ze met z’n allen aan de pasta zitten. ,,Moatst sjen hoe lekker dat it mantsje sit te iten. Hy iet as in boatwurker.’’

Maar de laatste maanden veranderde er iets. Hij constateerde dat ze er slechter uit ging zien. En als hij vroeg wat er was, wilde ze daar niet op ingaan. Waar hij zich wel niet mee bemoeide, kreeg hij dan te horen. Johan en Sharona maakten zich steeds meer zorgen om haar.

Ze had hulp nodig. Maar die durfde ze niet te aanvaarden, omdat ze bang was dat ze dan haar kind kwijt zou raken. Dat het met haar niet goed ging, was ook de buurt opgevallen. Er waren onder meer meldingen gedaan bij de politie over ruzies. Ook kampte ze ondertussen met gezondheidsproblemen.

Beroerd

Twee jaar geleden is de vrouw vanuit Joure naar Heerenveen verhuisd, omdat ze daar een ruimere woning kon krijgen. Jaylano ging er twee ochtenden in de week naar de peuterspeelzaal en moet aan het einde van het jaar naar de basisschool.

Ze is stapelgek op haar zoontje. En hij op haar, weet Johan. ,,Lesten wie hy hjir in nacht. En doe’t se der wer oankaam om him op te heljen, wie er net te hâlden.’’ Nee, zegt hij. ,,At er by ha weihelle wurdt, komt it mei beiden net goed.’’

Hij en Sharona zijn naar het tankstation tussen Meppel en Hoogeveen geweest, waar de auto is gevonden die ze gebruikte. Ze had het voertuig gehuurd bij Bo-Rent. ,,Wy ha dêr eefkes omrûn om in idee te krijen wêr’t se fuortrekke is. Mar it fielde hiel beroerd om dêr te wêzen. Ik snap net wat dêr gebeurd is. It is sa ûnwerklik, sa wazich.’’

Ze moet hulp hebben gehad, vermoedt Johan. Ook denkt hij dat ze de verdwijning goed heeft voorbereid. ,,Yn ’e hite hei makkest fouten.’’

‘Ik sil har noait falle litte’

Hij belt en appt haar nummer dagelijks. Na haar verdwijning heeft de vrouw nog op haar telefoon gekeken, zag hij. Maar dat was vorige week donderdag, ’s avonds om kwart over negen. Toen had ze de mobiel heel even aan. En sindsdien is er alweer anderhalve week verstreken. ,,Mar ik bliuw it besykjen’’, zegt Johan.

En ondertussen wacht hij af. En bieden hij, haar ouders, familie en vrienden elkaar steun. En wimpelt hij waarzeggers en andere helderzienden af die ongevraagd advies willen geven.

,,Ik hoopje dat se gewoan weromkomt. Ik sil har noait falle litte. Wy ha hjir ek plak foar har en Jaylano. Mar dat wit se ek wol.’’ En dan, overmand door emoties: ,,Ik hâld fan harren beiden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland