Vragen CDA over risico’s vliegveld Lelystad

Het CDA in Friesland heeft vragen over de uitbreiding en mogelijke risico’s van vliegveld Lelystad.

De partij noemt ‘de economische spin-off zeer wenselijk’, maar wil niet dat er keuzes worden gemaakt ‘die schadelijk zijn voor bewoners, bezoekers en de natuur’ in Friesland. Biologen maken zich zorgen, stelt het CDA na b erichtgeving hierover door de Leeuwarder Courant .

De nieuwe vliegroutes, op 1800 meter hoogte, liggen middenin de vertrek- en aankomstroutes van talrijke watervogels. Mede daarom willen de christendemocraten van Gedeputeerde Staten weten of Friesland tijdig is geïnformeerd en zich gaat aansluiten bij initiatieven in andere provincies.

Nieuws

menu