Vraag om maatregelen voor wonen boven winkels in Súdwest-Fryslân

De Sneker binnenstad FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De partij GBTL in Súdwest-Fryslân vindt dat wonen boven winkels gepaard moet gaan met maatregelen.

Afvoer en opslag van afval vanuit bovenwoningen in de binnenstad van Sneek is lastig. GBTL wil dat het college naar ondergrondse afvalopslag kijkt.

Ook het stallen van fietsen bij deze woningen, met vaak een klein trapportaal, leidt tot problemen. Ook hier zou een stalling of opslag voor gerealiseerd moeten worden. Stichting Oud Sneek kaartte de problematiek aan.

Nieuws

menu