Voorzitter Wiebe Wieling over besluit Elfstedentocht: 'Dat docht sear, mar wy moatte realistysk wêze'

Zolang de anderhalvemeterregels gelden is het niet mogelijk om een Elfstedentocht te organiseren. Hoe spijtig het organiserend comité dat ook vindt.

De Elfstedentocht van 1997.

De Elfstedentocht van 1997. FOTO KIPPA

,,Dat docht sear”, zegt Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling. ,,Mar wy moatte realistysk wêze. Wy wolle net meihelpe oan de fersprieding fan it firus, net ferantwurdlik wêze foar de eventuele klappen dy’t de folkssûnens en de ekonomy dêrtroch krije soenen.”

Het bestuur wilde niet tot de eerste vorstdag wachten voor het nemen van een besluit. ,,Wy woenen der yn it foar dúdlikens oer jaan. Dit is it earlike ferhaal, hoe dreech it ek is om dat te fertellen.”

‘Idioat gefal’

Toen na overleg met de provincie en de Veiligheidsregio de knoop werd doorgehakt, zag Wieling zichzelf al buiten staan op een mooie heldere dag, met temperaturen ver onder nul. Het zou toch verschrikkelijk zijn, dacht hij, als er uitgerekend deze winter op een gegeven moment wél genoeg ijs in Friesland zou liggen voor de eerste Elfstedentocht sinds 1997. ,,Dat soe echt bizar wêze”, zegt de voorzitter. ,,In idioat gefal. Ik wol der eins net mear oan tinke.”

Er werd veel gepraat de afgelopen tijd. ,,Wy woene sa lang as mooglik hoop hâlde. De tariedingen binne ek gewoan trochgien. Wy hawwe alle senario’s op tafel hân. De konklúzje: bepaalde ûnderdielen kinst wol oars organisearje. Mar alles byelkoar opteld, en ek tinkend oan al it publyk dat komme soe, kin it gewoan net.”

Bovendien, zegt Wieling, gebeuren er bij een Elfstedentocht altijd ongelukken. De extra druk die dat op de zorg zou leggen is in deze tijd onverantwoord.

Versoepeling maatregelen

Alleen als het kabinet de coronamaatregelen versoepelt, wordt de situatie opnieuw bekeken. Het draaiboek voor de tocht ligt op 1 december klaar. Als de coronasituatie het toelaat én er ligt genoeg ijs, kan er volgens het bestuur alsnog binnen 48 uur een Elfstedentocht worden georganiseerd. ,,Mar goed, dy kâns is echt minimaal”, zegt Wieling. ,,As it sa is, dan sille wy earst wer yntinsyf mei alle ynstânsjes prate.”

Alternatieven zonder publiek, met alleen wedstrijdschaatsers of met minder deelnemers, zijn geen optie. „Dan is it gjin echte Alvestêdetocht.”

Lees ook

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Elfstedentocht
Coronavirus