Voorzieningenrechter roostert provincie Fryslân over steenmarters: mogen ze nu wel of niet worden gedood?

De voorzieningenrechter in Groningen boog zich donderdagmiddag over steenmarters en weidevogels. De provincie Fryslân werd geroosterd, de dierenorganisaties die de zaak aanspanden gegrild.

Een steenmarter.

Een steenmarter. Foto: Marcel van Kammen

,,Ik wit it net’‘, zegt een vogelwachter op de publieke tribune na afloop. ,,Dit wurdt hiel spannend.’’ Om de weidevogels te redden heeft de provincie een ontheffing verleend voor het vangen en doden van 429 steenmarters per jaar. Maar waarom, zo zeggen de tegenstanders, zou je die dieren doden als de biotoop van de vogels niet op orde is?