Friese Milieu Federatie verrast door uitgebreidheid en helderheid stikstofplannen: 'Dit wie ek wol in kear nedich'

Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie (FMF) is positief verrast door de uitgebreidheid én de helderheid in de plannen van Natuur- en Stikstofminister Christianne van der Wal. ,,Dit is wêr’t wy al tiden om freegje.’’

Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie: ,,No is it tiid om yn aksje te kommen.''

Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie: ,,No is it tiid om yn aksje te kommen.'' Foto Niels de Vries

Dat de ministers keuzes maakt en harde doelen stelt, kan Van der Werf alleen maar toejuichen. ,,Dit wie ek wol in kear nedich. Wy ha hjir yn Fryslân no trije jier ompankoekt. Der is yn dy tiid in protte praten, mar der is net folle bard. No is it tiid om yn aksje te kommen. De kaders binne der, no moatte we mei syn allen sjen dat der dúdlikheid komt.’’

Nieuws

menu