Voorstel beperking deelscooters komt voor Leeuwarden als mosterd na de maaltijd: 'Maar juichen een landelijke aanpak toe'

De motie van de Kamerfracties van ChristenUnie en VVD die deelscooters sterker aan banden moet leggen, komt voor de gemeente Leeuwarden als mosterd na de maaltijd.

Deelscooters.

Deelscooters. Foto: JACOB VAN ESSEN

Onlangs stemde de gemeenteraad in met een strenger beleid waarbij verhuurders voortaan een vergunning moeten aanvragen. Nu mag iedereen zomaar deelscooters verhuren. Twee weken geleden is het beleid formeel van kracht geworden.

Nieuws

menu