Nieuwe tegenvaller voor Holwerd aan Zee: Gedeputeerde Staten van Fryslân willen afzien van toegezegde 10 miljoen euro

Een nieuwe tegenvaller voor Holwerd aan Zee. Gedeputeerde Staten van Fryslân willen afzien van de eerder toegezegde 10 miljoen euro voor dit grootschalige leefbaarheidsproject.

Het oorspronkelijke plan voor Holwerd aan Zee in 2018.

Het oorspronkelijke plan voor Holwerd aan Zee in 2018.

Het dagelijkse bestuur van de provincie Fryslân vindt dat de natuurlijke variant, waar de stuurgroep Holwerd aan Zee onlangs voor gekozen heeft, te ver afwijkt van het oorspronkelijke plan.

Jachthaven

Nieuws

menu