Voorspelling dat er in 2023 duizend studenten bij Campus Fryslân zouden zijn, was 'onrealistisch'

De campus in Leeuwarden. FOTO IMAZZO

Het plan voor de opbouw van een Friese universiteit was veel te optimistisch. De voorspelling dat Campus Fryslân in 2023 duizend studenten zou tellen was niet realistisch’. Dat concluderen provincie en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in een donderdag verschenen evaluatie.

In het rapport wordt vastgesteld dat het meer tijd kost om Leeuwarden succesvol te afficheren als studentenstad. Het is nog lastig studenten, uit binnen- en buitenland, te ‘verleiden’ naar Friesland te komen.

Met de opbouw van Campus Fryslân is veel gemeenschapsgeld gemoeid. De provincie Fryslân heeft 17,8 miljoen euro beschikbaar gesteld en de gemeente Leeuwarden ruim 3 miljoen. Het grootste deel van de subsidie is gekoppeld aan de voorspelde aantallen studenten.

Dit studiejaar telt Campus Fryslân 206 studenten, een fractie meer dan de 197 uit 2020. Volgens de plannen hadden het er 525 moeten zijn, oplopend naar 1000 in 2023.

Inmiddels is het aantal naar beneden bijgesteld. De RUG gaat nu uit van een aantal van 805 studenten in 2025-2026. Daarvan trekt de bestaande bacheloropleiding Global Responsibility and Leadership er 405. Verschillende masteropleidingen zijn goed voor 60 studenten.

Met ingang van het studiejaar 2022 start de Campus naar verwachting - en zoals al eerder is aangekondigd - met een tweede bacheloropleding: Data Science and Society. De goedkeuring hiervoor moet nog gegeven worden. Deze studie moet dan volgens de nieuwe plannen 130 studenten trekken in 2025-2026.

Provincie en RUG wijzen in de evaluatie op de hoge kwaliteit die de campus biedt. De eerste bacheloropleiding werd direct aangemerkt als topopleiding.

In de oorspronkelijke opzet zou de campus in 2023 zichzelf moeten kunnen bedruipen: de aantallen studenten zouden genoeg inkomsten opleveren. Die grens is nu verschoven naar 2025-2026

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland