Voormalige ‘roestbult’ Ysbrechtum kan weer ,,draaie en meale’’

De gerenoveerde Amerikaanse windmotor in Ysbrechtum kon zaterdagmiddag na de onthulling meteen dienst doen.

,,Der stie genôch wyn’’, zegt secretaris Jaap Tiedema van de Molenstichting Súdwest-Fryslân. Het rijksmonument, want dat is het, betekent niet alleen een nieuwe attractie. Het heeft ook nog een functie.

Oké, het elektrisch gemaal verricht uiteraard het meeste werk in de polder. Maar de windmotor ,,helpt mei’’, aldus Tiedema. ,,Dizze kin no wer draaie en meale’’

Het uit 1930 stammende molentje raakte rond 1980 overbodig. Ervoor in de plaats kwam een diesel- en later dus een elektrisch gemaal.

,,It wie ien grutte ‘roestbult’’’, beschrijft Tiedema de toestand waarin het maalmechaniek uiteindelijk geraakte. ,,Dat krije je at je hast fjirtich jier gjin ûnderhâld dogge.’’

Het bleef echter wel al die jaren op zijn stek aan de rondweg tussen Ysbrechtum en Sneek. Vanuit de Dorpsrounte Ysbrechtum, een soort dorpsbelang, rees uiteindelijk de vraag of het molentje misschien opgeknapt kon worden. ,,Minsken wolle dingen fan froeger werom sjen’’, verklaart Tiedema.

Het verzoek werd neergelegd bij gemeente Súdwest-Fryslân, die het gebied in beheer heeft. Op haar beurt schakelde de gemeente de Molenstichting Súdwest-Fryslân in.

Er was uiteindelijk 90.000 euro nodig om het molentje weer in puike staat terug te brengen. Een kwart van de kosten droeg de gemeente.

Bakker IJlst bouwde dergelijke types tot ongeveer halverwege de jaren vijftig. In Friesland zijn ondertussen zo’n dertig van zulke molentjes hersteld.

Nieuws

Meest gelezen