De Hounspolder: vijf vragen en een stippenkaart

De Leeuwarder gemeenteraad hakt woensdag de knoop door over het stedenbouwkundig plan voor nieuwbouwwijk De Hem. Die roept weerstand op omdat hij tegen de opvallend vogelrijke Hounspolder aan komt te liggen. Vijf vragen aan Eduard van der Hoek, nazorgcoördinator van de Vogelwacht Leeuwarden.

De stippenkaart met nesten en broedparen van de Leeuwarder vogelwacht, met in het midden de Hounspolder. Hier werden dit jaar de volgende soorten geregistreerd, met tussen haakjes het aantal paren:  grutto (24), kievit (20), tureluur (28), scholekster (12), kleine plevier (2), kluut (1), wilde eend (12), slobeend (2), krakeend (12), kuifeend (2), bergeend (2), smient (1), meerkoet (12), waterhoen (6), graspieper (3), kwikstaart (2), rietgors (1).

De stippenkaart met nesten en broedparen van de Leeuwarder vogelwacht, met in het midden de Hounspolder. Hier werden dit jaar de volgende soorten geregistreerd, met tussen haakjes het aantal paren: grutto (24), kievit (20), tureluur (28), scholekster (12), kleine plevier (2), kluut (1), wilde eend (12), slobeend (2), krakeend (12), kuifeend (2), bergeend (2), smient (1), meerkoet (12), waterhoen (6), graspieper (3), kwikstaart (2), rietgors (1). Vogelwacht Leeuwarden

Hoe was het vogelvoorjaar in de Hounspolder?