Vogels hadden weinig last van het hoge water van maandag, zoogdieren hadden het moeilijker: hazen zwommen naar de vaste wal

Een doorweekte haas die net naar de kant is gezwommen, maakt zich uit de voeten op de dijk bij Holwerd. FOTO JAN SPOELSTRA

Het hoge water van maandagmiddag zal de vogels op de kwelders langs de Waddenzee weinig kwaad doen. De meeste moeten nog aan hun broedseizoen beginnen.

Die inschatting maakt disctrictshoofd Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea, de beheerder van de buitendijks kweldernatuur langs de rand van Waddenzee. ,,Yn de bûtendykse simmerpolders briede de easte ljippen no wol, mar op de kwelders dy’t op sa’n dei ûnder wetter rinne, binne de fûgels yn de regel wat letter. Soene we dit oer trije wike noch in kear krije, dan is it wol in hiel oar ferhaal.’’

Het peil in de Waddenzee kwam maandagmiddag rap omhoog onder invloed van de krachtige noordwestenwind, die het Noordzeewater hoog opstuwde. Toen het tegen vijven hoog water was, liep het niveau op tot 2,40 meter boven NAP, een metertje meer dan gemiddeld. Daardoor kwam de veerdam bij Holwerd onder water te staan, evenals die op Schiermonnikoog.

Lees ook | Veerdam Schier loopt onder door hoge water: kijk hoe bussen het opstuwende water trotseren

Hogere zomerpolders

De hoger gelegen zomerpolders van Noard-Fryslân Bûtendyks konden dat waterniveau nog net hebben, denkt Jongsma. Die liggen achter dijkjes die variëren van 2,30 tot 3 meter boven NAP. De meeste kwelders kwamen wel onder water te staan. Die worden door bescheiden dijkjes beschermd. De vegetatie kan dat wel hebben en vogels wijken wel uit.

Jongsma: ,,Ik ha fan kollega’s op it Amelân begrepen dat de leppelbekken dêr no wol de hegere parten fan de kwelders opsocht ha. Dy fûgels binne krekt sa’n bytsje werom yn ús lân en begjinne no oan har nêsten.’’

Ingesloten

Waar vogels eenvoudig verkassen, werden veel zoogdieren op de kwelders wel door het water verrast. Bij Holwerd zochten hazen, veldmuizen en ratten een veilig heenkomen op de dijk. Verschillende hazen die ingesloten raakten, kwamen zwemmen naar de vaste wal. Daar schudden ze het water uit hun vacht, om snel naar de overkant van de dijk te rennen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Dieren
Instagram