Vogelwachtersbond driekwart eeuw later nog springlevend als natuurbeheerder van het volk

Niet alle vogels zijn gelijk voor de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Die bepaalt al 75 jaar standvastig zijn eigen koers, ook als dat af en toe tot botsingen leidt.

Inge van der Zee en Henk Minkes op het bordes van het BFVW-kantoor in Wiuwert.

Inge van der Zee en Henk Minkes op het bordes van het BFVW-kantoor in Wiuwert. FOTO SIMON BLEEKER

Al op de eerste dag koos de BFVW zijn eigen weg. In de oprichtingsvergadering op 12 november 1947 werd een voorstel om een onderafdeling te worden van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels (gesticht in 1899) van tafel geveegd. Friesland kon het zelf én beter, was het oordeel. De Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, zoals de naam toen nog luidde, was geboren.