Vlinderstichting maakt zich grote zorgen over voortbestaan van grote vuurvlinder

De Vlinderstichting maakt zich grote zorgen over de grote vuurvlinder. Deze ernstig bedreigde soort, die enkel voorkomt in de Rottige Meente, Brandemeer en Weerribben gaat de laatste jaren plotseling achteruit.

Parende grote vuurvlinders.

Parende grote vuurvlinders. FOTO SHUTTERSTOCK

Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) drukken in hun Landelijk Meetnet Vlinders het voorkomen van soorten uit met een indexgetal. Dat is bij de start van het landelijke meetnet in 1996 op 100 gesteld. Waar de jaarlijkse scores voor de grote vuurvlinder na 2013 opliepen tot 180, tekende zich de laatste drie jaar juist een scherpe kentering af. Over 2020 komt de index uit op 58.

Vlindereitjes

Nieuws

menu