Vlietzone nog niet enthousiast over plan van aanpak voor de wijk

De stichting Vlietvaardig is teleurgesteld over het plan van aanpak dat de wijk er weer bovenop moet helpen. ,,We missen een concreet punt waar het naartoe moet.”

Een woning in de Menno van Coehoornstraat. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Een woning in de Menno van Coehoornstraat. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

,,Eigenlijk is het plan van aanpak te vrijblijvend.” Dat zegt Nico de Koning van de stichting Vlietvaardig. ,,We missen een concreet punt waar het plan naar toe moet leiden. Hoe de wijk eruit ziet als alles stappen worden gezet”, vervolgt De Koning. Ook de middelen die de gemeente beschikbaar stelt, leiden nog niet tot enthousiasme. Voor de aanpak is een bedrag beschikbaar van 65 duizend euro voor twee jaar. Daarbovenop komt nog de al toegekende 25 duizend euro uit het potje van de wijkaanpak. ,,Dat is wel erg mager.”

Daarbij moet wel aangetekend worden dat de gemeente via het Rijk probeert om geld te krijgen, maar dat is nog niet zeker.

,,Eigenlijk hadden we ook verwacht dat we het plan, waarover we al een paar maanden met de gemeente in gesprek waren, van tevoren zouden zien, zodat we nog commentaar konden leveren of verbeterpunten. Dat is niet gebeurd, het voelt nu alsof het op het allerlaatste moment een haastklus is geworden. Het is allemaal te vrijblijvend. Als dit het is, gaan we het als wijk niet redden.”

Lees ook | Plan voor structurele verbetering Vlietzone in Leeuwarden

De stichting Vlietvaardig had ook zelf de nodige plannen voor de wijk. Zo zou er in het Vliet weer ruimte moeten komen voor water, naast het gewone verkeer. ,,Dat wilden wij voor de sociale samenhang in de wijk. En waar er eerst nog sprake was van een haalbaarheidsonderzoek, is het in het rapport afgedaan met een opmerking.”

Wat De Koning wel kan waarderen is dat het plan er in voorziet dat er een einde komt aan het opsplitsen van panden. In dat kader stapt de stichting naar de rechter om de vergunning voor het realiseren van appartementen in het WEDA pakhuis tegen te gaan. ,,Dat ontwerp voldoet volgens ons niet aan de huidige eisen die de gemeente stelt. Zo zijn sommige appartementen kleiner dan toegestaan en toch geeft de gemeente een vergunning af.”

Open einden

Ook de eerste politieke reacties zijn gematigd. ,,Het plan is een eerste aanzet maar kent nog veel open einden. Veel maatregelen roepen de vraag op: ‘hoe dan?’”, aldus Marcel Visser van de VVD. ,,Het plan is erg bureaucratisch ingestoken”, meent Otto van der Galiën van Lijst058. ,,Ik vind het zorgelijk dat men zegt dat het toepassen van nieuwe juridische instrumenten nog veel tijd kost.”

De gemeenteraad zou woensdag over het plan van aanpak praten. Maar door de uitbraak van het corona virus is de gemeenteraadsvergadering uitgesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland