Vlieland en Terschelling krijgen na 79 jaar raampje in Steateseal

Arno Brok, woensdag in de Steateseal met links minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Arno Brok, woensdag in de Steateseal met links minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. FOTO NIELS WESTRA

Vlieland en Terschelling krijgen na 79 jaar een eigen gebrandschilderd raampje in de historische Steateseal, de vergaderplek van Gedeputeerde Staten aan de Leeuwarder Tweebaksmarkt.

Alle Friese gemeenten zijn hier in een raam vertegenwoordigd, behalve deze twee Waddeneilanden. Vlieland en Terschelling behoorden tot 1942 tot de provincie Noord-Holland. De Duitsers voegden de twee bij Friesland en dat is daarna zo gebleven.

Op 3 maart 2021 is het precies 125 jaar geleden dat het college van Provinciale Staten voor het eerst vergaderde in de Steateseal. Op die dag worden de twee nieuwe gemeenteraampjes onthuld, zo is de bedoeling, vertelde commissaris Arno Brok woensdag.

Op de bestaande vensters staan wapens van de elf steden, dertig grietenijen en de drie kwartieren Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Brok maakte eerder al bekend dat hij de historische debatzaal dit jubileumjaar wil openstellen voor andere vergaderingen dan alleen die van Provinciale Staten, zoals dorpsbelangen.