Vlieland en Terschelling krijgen na 79 jaar raampje in Steateseal

Arno Brok, woensdag in de Steateseal met links minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Arno Brok, woensdag in de Steateseal met links minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. FOTO NIELS WESTRA

Vlieland en Terschelling krijgen na 79 jaar een eigen gebrandschilderd raampje in de historische Steateseal, de vergaderplek van Gedeputeerde Staten aan de Leeuwarder Tweebaksmarkt.

Alle Friese gemeenten zijn hier in een raam vertegenwoordigd, behalve deze twee Waddeneilanden. Vlieland en Terschelling behoorden tot 1942 tot de provincie Noord-Holland. De Duitsers voegden de twee bij Friesland en dat is daarna zo gebleven.