Vliegende insecten verkiezen kruidenrijk greppelland boven maisakkers blijkt uit een proef met insectencamera's

Onderzoeksleider Jos Hooijmeijer bij een van de camerasystemen op kruidenrijk grasland. FOTO NIELS DE VRIES

Op kruidenrijk greppelland zitten grotere aantallen vliegende insecten dan op maisakkers en monocultuurgrasland. Dat leert een proef met automatische insectencamera’s die vorig jaar is uitgevoerd bij Ferwoude.

Het onderzoek wordt beschreven in het jaarverslag van het Zuidwest-Friese Grutto Landschap Project van de Rijksuniversiteit Groningen. Op drie vlakbij elkaar gelegen percelen, met dezelfde ondergrond en waterhuishouding maar een heel verschillend beheer, stonden experimentele camerasystemen van Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten.

Die maakten foto’s van alle insecten die afkwamen op een geel lokvlak. De camera maakte iedere 10 seconden een foto en stuurde die naar een database, waarin de diertjes werden gemeten en op naam gebracht. Insecten die bleven hangen werden niet dubbel geteld.

Dansmuggen in de meerderheid

Hoewel er veel storingen optraden, laat de proef volgens de onderzoekers zien dat op het kruidenrijke grasland per etmaal gemiddeld 40 procent meer ongewervelde dieren zaten dan op het strakke grasland. Het maisland scoorde 60 procent slechter. De dansmuggen, waarvan de larven in water leven, waren in de meerderheid. Ze vertegenwoordigden de helft van de biomassa en driekwart van de aantallen ongewervelden.

Op het kruidenrijke land kwamen beduidend meer insecten in beeld die hun levenscyclus op land doorlopen, zoals vlinders (grasmotten) en vliegen. Slakken zaten er ook meer. Die bleven buiten beeld op de beide andere percelen.

Voedselbron voor jonge weidevogels

Insecten in grasland zijn een belangrijke voedselbron voor jonge weidevogels. Het vermoeden bestaat dat de teruggang van de vogelstand samenhangt met de sterke afname van de insectenstand. Het cameraonderzoek wordt op grotere schaal voortgezet om hierover meer kennis te verzamelen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem.

Nieuws

menu