Violet veenmos: een plantje dat niet liegt

Er ontwikkelt zich iets moois in de Houtwiel: het begin van nieuw hoogveen. Het zeldzame violet veenmos en allerlei andere veenmossen laten er zien dat zij wel raad weten met water en CO2.

Jakob Hanenburg neemt een veenmosplantje onder de loep.

Jakob Hanenburg neemt een veenmosplantje onder de loep. FOTO MARCEL VAN KAMMEN