Vijftigste Leeuwarder poëziesteen, sonnet over de Hoofdstad

Ilja Leonard Pfeijffer vlak na de onthulling van het poëzietableau met zijn gedicht in de Blokhuispoort. Rechts Geart de Vries, directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden. Op de stoel Coby Scharft, de weduwe van oud-burgemeester John te Loo, voor wie de Leeuwarder poëzieroute een afscheidscadeau was. FOTO NIELS WESTRA

Een kwart eeuw geleden kreeg Leeuwarden zijn eerste poëziestenen. Vrijdagmiddag onthulde dichter Ilja Leonard Pfeijffer zijn eigen gedicht. Het vijftigste.

Hoofdstad , zo heet het stijlvaste sonnet dat nu voor de ingang van de bibliotheek in de Blokhuispoort ligt en het gaat natuurlijk over Leeuwarden. Pfeijffer schreef het ‘in minder dan geen tijd’ in zijn woonplaats Genua, hoorde je Peter van Dijk, de voorzitter van de Leeuwarder poëzieroute, tegen een buurman zeggen. En Genua deelt één ding met Leeuwarden: in 2004 was de stad waar Christoffel Columbus vandaan kwam ook Culturele Hoofdstad.

Dromen

De eerste tien poëziestenen kwamen er in 1993 te liggen, bij het afscheid van burgemeester John te Loo. ,,Stêd, dy’t gjin stêd is, wurkster fan/ it Noarden, ûnhandich skûlplak/ foar de snoaden’’ , zo beschreef Baukje Wytsma de stad indertijd. Die tekst ligt ook op een poëzietableau, aan de Nieuwestad. En dan komt nu Pfeijffer, een hoogpolige verschijning met zijn lange manen, snor en harige jas, voordragen over de kracht van dromen?

Zo weerklinkt het over het gevangenisplein: , ,Een stad is nooit een stratenplan met grachten,/ conform bestemmingsplannen volgebouwd,/ waar men zich aan de weersvoorspelling houdt/ en in zijn postcodegebied blijft wachten// tot huizenprijzen stijgen. In gedachten/ bouwt iedereen zijn eigen stad, met goud/ bestraat en gonzend van een eeuwenoud/ gesprek met wie de stad voorheen bedachten.

Zo wordt een stad een hoofdstad, in de zin/ dat zij in hoofdzaak in je hoofd bestaat/ en door herinneringen wordt bewoond.// Verzin de mensen bij elkaar. Begin/ een straat die ruimte voor verhalen laat/ en laat de boel krioelen. Dromen loont.’’

Meer hoofdstad

Klopt dat wel? Is het gedicht niet misplaatst in een provinciestad? Pfeijffer lijkt in ieder geval vereerd dat zijn werk uit steen gehouwen voor dbieb ligt. ,,Een mooie gedachte dat ik door honderden voeten zal worden getreden van bezoekers die op zoek zijn naar werken van échte schrijvers’’, verklaart hij grappig bescheiden. ,,Indrukwekkend’’, mompelt hij, terwijl hij een foto maakt.

Er ligt een wereld tussen, het Leeuwarden van Wytsma en de Hoofdstad van Pfeijffer. ,,Verzin de mensen bij elkaar’’, mijmert Sjoerd Bootsma, van LF2018, achteraf. Misschien is Leeuwarden iets meer een hoofdstad geworden.

Nieuws

menu