Vijf vragen over de Slach by Warns

We gaan weer richting het einde van september: de tijd van de herdenking van de Slach by Warns. Deze herdenking is altijd op de zaterdag die het dichtst ligt bij 26 september, de dag van de veldslag. Morgen dus. Plaats van handeling is het Reaklif. Zoals altijd om kwart voor twee (13:45 uur), een verwijzing naar het jaar van de slag. Maar wat gebeurde er destijds precies? Vijf vragen over de slag en de herdenking.

Hoe verliep de slag?

De Slach by Warns was een veldslag tussen de Friezen en graaf Willem IV van Holland en zijn ridders, op 26 september 1345. De Friezen wonnen. Afgetekend. De Hollanders, die vanuit Enkhuizen richting Stavoren en Laaksum waren gevaren, slaagden er vervolgens niet in op te rukken. Bij Warns werden zij aangevallen door de woedende bevolking. De graaf en een groep ridders vluchtten richting het Rode Klif . Onderweg werden zij gedood.

Op waarde geklopt?

Deels wel. De Friezen trokken zich op een gegeven moment terug, met opzet. Om later hard toe te slaan. Een slimme zet. Daarnaast maakten de Hollanders zelf verschillende fouten. Zo was graaf Willem IV te gretig en viel hij in eerste instantie aan zonder op zijn boogschutters te wachten. Ook verdeelden de Hollanders hun troepen niet goed over het gebied.

Wat gebeurde er na de slag?

Uiteindelijk konden de Friezen na deze overwinning nog anderhalve eeuw hun zelfstandigheid behouden. Overigens niet zonder eigen slagen en oorlogen te voeren.

En nu, hoe zit het met de herdenking?

De stichting achter de herdenking grijpt het jaarlijkse evenement aan om na te denken over de toekomst van de Friese samenleving. De afgelopen jaren ging het onder meer over Friezen die zich wel wat opener mogen opstellen richting nieuwkomers en over verjonging en hoe jongeren omgaan met de Friese taal en identiteit .

Wat staat er dit keer op het programma?

Actiegroep Sis Tsiis houdt zaterdag voorafgaand aan de herdenking een demonstratieve wandeling. De start is om twaalf uur bij het treinstation Koudum-Molkwerum. De tocht gaat naar het Reaklif. De actiegroep houdt daar een toespraak over Friestalig onderwijs. Ook is er op het klif een test van Google Translate.

Nieuws

Meest gelezen