Vijf vragen: Gas gevonden, hoe gaat het nu verder?

Schiermonnikoog heeft al laten weten dat ze niet wil dat er gas gewonnen wordt in de nabije omgeving van de Waddeneilanden. FOTO LC

20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog is een behoorlijke hoeveelheid gas aangetroffen door Hansa Hydrocarbons, Oranje-Nassau Energie en Energie Beheer Nederland. Wat gaat er nu gebeuren?

Hoe komt het consortium dat het gas gevonden heeft aan een vergunning om het te winnen?

Als de bedrijven die het gas ontdekt hebben het willen ‘vercommercialiseren’, moeten ze een winningsplan indienen bij de minister van Economische Zaken, meldt zijn woordvoerster Danielle Cardozo. De minister beoordeelt dit plan onder meer op effecten voor het milieu, impact op de omgeving en op veiligheidsaspecten.

Mag de bevolking er ook nog iets over zeggen?

Zeker, voordat er een winningsvergunning wordt verleend, is er een hele procedure waarin burgers, organisaties en lagere overheden hun eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken. De omgeving wordt erbij betrokken, zegt Cardozo. De nieuwe Mijnbouwwet zal van toepassing zijn en ook hierin is geregeld dat regionale overheden een grotere inbreng hebben dan voorheen.

Hoeveel gas is er eigenlijk gevonden?

Voor zover nu bekend gaat het om 7 miljard kubieke meter, waarvan 6 miljard kuub produceerbaar is, aldus Cardozo. Het gaat om hoogcalorisch gas. Of de schatting klopt van het consortium dat er mogelijk 57 miljard kuub aanwezig is, zal uit nader onderzoek moeten blijken.

Waarom zou Nederland dit gas eigenlijk nog willen winnen, er is toch sprake van een overgang naar duurzame energie?

Op dit moment is slechts 6 procent van de energie in Nederland duurzaam, meldt Cardozo. Dit betekent dat nog 94 procent van de gebruikte energie uit fossiele brandstoffen komt. Dat aandeel wordt steeds kleiner, maar voorlopig zal gas nodig blijven. Ten opzichte van kolen en olie is gas de minst vervuilende fossiele brandstof, zegt Cardozo.

Kunnen de bedrijven tegenstand verwachten als ze een winningsplan indienen?

Zonder meer. Schiermonnikoog heeft in een officiële reactie al laten weten dat ze niet wil dat er gas gewonnen wordt in de nabije omgeving van de Waddeneilanden. De gemeente beraadt zich op te nemen stappen. Ook de Waddenvereniging vreest schade voor klimaat, natuur en milieu en zal gebruik maken van het recht op inspraak en waarschijnlijk bezwaar aantekenen.

Nieuws

menu