Vijf miljoen kuub zand in Zeegat bij Ameland

Het Amelandse Zeegat. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Rijkswaterstaat start dinsdag met het storten van 5 miljoen kuub zand op de zeebodem in het Zeegat bij Ameland. Dit wordt gedaan om te onderzoeken hoe de Nederlandse kust op een duurzame manier kan worden toebereid op de stijging van de zeespiegel.

Het moet kennis opleveren om vanaf 2020 een besluit te nemen over het beleid en beheer van het Nederlandse kustsysteem voor de toekomst. Om de situatie van voor het storten en daarna te kunnen vergelijken zijn in het najaar van 2017 al metingen uitgevoerd.

Het zeegat tussen Terschelling en Ameland wordt voor een goede proeflocatie gehouden omdat daar, anders dan op andere locaties in de Waddenzee, een natuurlijk en zelfstandig functionerend systeem bestaat dat niet beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de afsluiting van de Zuiderzee of de Lauwerszee.

Het onderzoek kan onder meer inzicht geven in de wisselwerking tussen de Noordzee en de Waddenzee en de ontwikkelingen van het watersysteem op langere termijn.

Nieuws

menu