Vieze dieselmotor en moordpartij op de kinderboerderij: dit ga je zien in de nieuwste Kameleon-film

Naast humor en spanning komt er ook drama aan bod in de nieuwste en derde Kameleon-film van regisseur Steven de Jong.

Al sinds de Kameleon-serie voor KRO-NCRV een jaar geleden op de televisie kwam, loopt De Jong met het idee rond een nieuwe film te maken. Het is veertien jaar geleden sinds de tweede Kameleon-film uitkwam.

In De Kameleon aan de Ketting wordt de stap naar de hedendaagse tijd gezet. De duwboot mag van de overheid niet meer varen, omdat er een vieze dieselmotor in zit. En daar moeten de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer (gespeeld door Scott en Duke Huisman) met hun vader iets op bedenken.

Regisseur De Jong is nog op zoek naar een persoon met het syndroom van Down. Hij moet in de rol van Nando kruipen. Nando wordt verdacht van een moordpartij op een kinderboerderij. ,,Dêr binne deade bisten fûn’’, zegt De Jong. ,,Dat is fansels groulik. De Klinkhamers leauwe der neat fan dat Nando it dien hat. It is in leave, sêfte jongen, mar hy kin it sels net útlizze.’’ De Jong probeert met deze verhaallijn weer iets anders te maken dan hij al deed. De film moet niet op de eerdere films lijken. ,,Ik woe graach mei in jonge mei Down wurkje en ha dat mei Dick van den Heuvel (scenarioschrijver, red.) oerlein en tegearre ha wy dit ferhaal betocht.’’

Volgende week gaat De Jong in gesprek met een kandidaat voor de rol van Nando. ,,Dat is de earste dy’t wy útsocht ha. Wy sille even kofje drinke.’’

De Jong hoopt dat de derde Kameleon-film er weer eentje is voor de hele familie. ,,Ik wol graach wat meitsje dat elkenien leuk fynt, dus ek pake en beppe en heit en mem. Je moatte it sels ek sjen wolle. Disney docht dat altyd goed.’’

Lees ook: Na 14 jaar is het zover: er komt een derde Kameleon-film

Voor de nieuwste film heeft De Jong de financiering voor ongeveer 80 procent rond. Het filmfonds helpt met een bijdrage van 210.330 euro. In het najaar moet er een start worden gemaakt het filmen. Een omroep om de film aan te verkopen, heeft De Jong nog niet gevonden. ,,Yn it slimste gefal ha je sels neat en dan draai ik reade sifers. Dat sil net foar it earst wêze, mar dat is in risiko dat je rinne.’’

Geen filmfonds

Het hoofd van De Jong zit boordevol filmideeën, hij heeft naar eigen zeggen 23 scripts op de plank liggen. Veel produceren kan hij echter niet. Het stoort hem dat er in de provincie geen filmfonds is, ook al heeft hij het meerdere malen aangekaart. ,,Je moatte alle jierren dochs in film meitsje kinne yn Fryslân? Dat hoech ik net te dwaan, mar der binne in soad moaie ferhalen te fertellen. Der is gjin ûntwikkeling yn it filmklimaat, dêr wurd ik schijtziek fan.’’

Cynisch

Hoewel De Jong positief wil blijven, wordt hij af en toe ook wel wat cynisch. ,,Ik bin net in skilder en kin it net allinnich. Der binne in soad minsken nedich om in film te meitsjen en der bart te min by de provinsje op dat mêd. De Reuzen fan Royal de Luxe wiene leuk, mar stimulearje ek de eigen kultuer en film. Ik advisearje myn bern ek: as jimme wat mei film wolle, gean dan nei Amsterdam. Dat is skande, want ik azemje Fryslân.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland