Video's met interviews met alle Leeuwarder lijsttrekkers op LC.nl

Weet u al op wie u op 22 november moet stemmen? Voor de raadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden interviewde deze krant alle lijsttrekkers. Vandaag staan de eerste twee op deze website, LC.nl.

In de video's van ongeveer twee minuten leggen de dertien politici, van Lutz Jacobi (PvdA, lijst 1) tot Joeri Wiersma (NKP, lijst 13), uit waar het volgens hen met de gemeente naartoe moet. Een onderwerp domineert de interviews: de miljoenen die Leeuwarden moet toeleggen op het sociaal domein: armoedebeleid, zorg voor ouderen en gehandicapten en de jeugdhulp. Zonder extra hulp van het nieuwe kabinet zit Leeuwarden jaarlijks met een tekort van tussen de 10 en 20 miljoen euro.

Plek van hun keuze

De lijsttrekkers lieten zich interviewen op een plek van hun keuze. Zo kozen Friso Douwstra (CDA) en Addy Stoker (VL) voor een wijkgebouw in de stad. Frits Rijpma (CU) liet zich bij de Weaze filmen, Gijs Jacobse (GBL) op het stadhuis. Evert Stellingwerf (PAL/GroenLinks) wilde aandacht voor sociale huurwoningen in Jirnsum en Serge Hollander (VVD) koos voor de kantoren aan de Lange Marktstraat.

Uitgebreid

Op 1 januari wordt de huidige gemeente Leeuwarden uitgebreid met Leeuwarderadeel en tien dorpen in Littenseradiel. Om die reden gaat Leeuwarden al op 22 november naar de stembus en niet bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Net als Leeuwarden gaan ook de inwoners van Súdwest-Fryslân, dat er dertien dorpen van Littenseradiel bij krijgt, en van de nieuwe gemeente Waadhoeke (Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en drie dorpen uit Littenseradiel) op 22 november stemmen.

'Herindelingsverkiezingen'

Voor Leeuwarden zijn het de tweede ‘herindelingsverkiezingen’ op rij. Vier jaar geleden werden de noordelijke dorpen van Boarnsterhim bij Leeuwarden gevoegd. Toen was de opkomst, met 38 procent, historisch laag. Met twaalf zetels was de PvdA toen de grote winnaar, het CDA volgde met zes zetels op grote afstand. VVD, D66, PAL/GroenLinks en NLP (later omgedoopt tot GBL) haalden allemaal vier zetels. CU, FNP, Verenigd Links en Lijst Pier Tilma zijn de andere partijen die nu in de Leeuwarder raad zitting hebben. Van hen houdt de eenmansfractie van Pier Tilma ermee op.

Vier nieuwe partijen

Bij de aanstaande verkiezingen doen vier partijen mee die nu nog niet zijn vertegenwoordigd. Van hen zijn 50Plus (lijsttrekker is Martin van Mourik) en de Partij voor de Dieren (met Caroline de Groot als lijsttrekker) nu ook al in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De NKP doet voor de derde keer mee, zonder ooit in de raad te zijn gekomen. De vierde nieuwkomer is Lijst 058 met aanvoerder Otto van der Galiën, die eerder voor de SGP en de PVV in provinciale staten zitting had. Voor de partij Lagere Lasten Burger maakt hij nu deel uit van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

De gefilmde interviews komen in willekeurige volgorde online. Hilde Tjeerdema (D66) en Jan-Willem Tuininga (FNP) bijten vandaag het spits af.

Nieuws

Meest gelezen