Via grap uit Gaast de Tweede Kamer in

O, o Den Haag. ILLUSTRATIE LC

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: hoe een bedenksel uit Gaast ineens serieus meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Het begon in 2016 tijdens de nazit van een badmintontoernooi in Makkum. Jacob de Groot uit Gaast filosofeerde met wat maten over de politiek. ,,Ik wol bêst de polityk yn’’, zei Jacob. ,,Mar allinnich mei myn eigen partij.’’ In 2017 deed hij mee tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van Súdwest-Fryslân. De partij Jong haalde net geen zetel. ,,Wy kamen krekt hûndert stimmen tekoart.’’

En nu? Nu doet Jong een serieuze gooi naar de Tweede Kamer. De 11.000 euro inschrijfgeld bij de Kiesraad ligt bijna op het kleed. Met dank aan Jan Geelen uit Tjerkwerd, ook een badmintonner, die als jurist de administratie op zich nam.

In een royale bui had hij de partijnaam Jong laten registreren bij de Nederlandse Kiesraad in Den Haag. En zo staat het daar nog steeds; ‘Statutaire naam: Vereniging voor Jonge Politiek in Nederland. Postadres: Eemswouderlaan 11, Tjerkwerd’.

,,Lakest dy eins rot’’, zegt Jacob de Groot, inmiddels 25 jaar, verhuisd naar Easterlittens en eerzaam werknemer van een adviesbureau in bodemonderzoek. Hij dacht dat Jong een stille dood zou sterven, maar begin dit jaar rinkelde bij Geelen in Tjerkwerd de telefoon. Een stel achttienjarigen elders uit het land vond het een gouden idee. Wat was er nou logischer dan een jongerenpartij?

Geelen en De Groot stemden toe. De Groot werd van lijsttrekker partijvoorzitter en Geelen, opa van vier kleinkinderen, trekt met zijn 58 jaar de ouderenafdeling. Hij noemt zijn bemoeienis vrolijk ,,het beste cadeau dat ik aan mijn kleinkinderen kan geven’’.

Dat Nederland wel een ouderenpartij heeft en geen jongerenpartij is de wereld op zijn kop, vindt hij. ,,De politiek gaat toch over de toekomst van de jongeren?’’ Gevestigde partijen hebben weliswaar een jongerenafdeling, maar die heeft meestal weinig in te brengen. ,,En Jesse Klaver slaat de plank ook wel eens mis.’’

En nee, denk niet dat meedoen aan de landelijke verkiezingen van maart 2021 een grap is. Binnenkort wordt de website opgefrist. Geelen is contributie aan het innen – 12,50 per jaar – en de teller staat op zestig leden. En die komen uit het hele land.

Via de sociale media (,,Insta heet dat, geloof ik’’) wordt al druk campagne gevoerd. Voorlopig aanvoerder is de Drent Jaron Tichelaar (18) uit Noordseschut, maar daar moeten ze het nog officieel over hebben. Een systeem voor sponsoring en een verkiezingsprogram staan op stapel.

Het kiezerspotentieel is groot, denkt Geelen, mits de partij blijft drijven op achttien- en negentienjarigen. Nederland telt er momenteel 438.000. In 2017 waren 70.000 stemmen nodig voor een Tweede Kamerzetel. ,,Je moet het hebben van een frisse, jonge blik. Hoe jonger, hoe beter. Wat heeft het anders voor zin?’’ Over de badmintonnende vrienden uit 2016: ,,Die zijn al boven de 25. Véél te oud joh!’’

Jacob de Groot vindt het allemaal machtig. ,,It konsept wie goed; de âldere generaasje moat stimme foar de jongerein en net oarsom. Wy wienen yn Súdwest allinnich wat te let begûn.’’ Zelf komt hij waarschijnlijk op een laag plekje op de landelijke kandidatenlijst. ,,Haagske ambysjes haw ik net. Mar ik soe it in hiele ear fine as wat wy betocht ha nei it badmintonnen yn Makkum aanst lânlik in sit opsmyt.’’

Het is aan de nieuwe lichting om op de trom te slaan. Een eerste wapenfeit van Jong was begin september de aangifte tegen minister Ferdinand Grapperhaus, omdat na diens gewraakte bruiloft een boete uitbleef. Oneerlijk, vond Jong, omdat zoveel jongeren wél waren beboet.

Ze haalden met hun actie Pownews. De kwestie werd in der minne geschikt. ,,Grapperhaus hat dy boete krigen.’’

saskia.van.westhreenen@lc.nl

Nieuws

menu