Verzoek kabinet aan hogescholen en universiteiten: stop met het werven van internationale studenten

Foto: ANP

Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) verzoekt hogescholen en universiteiten om te stoppen met het werven van internationale studenten.

De bewindsman ziet dat internationalisering behalve veel positieve kanten ook nadelen heeft, zoals hoge werkdruk voor docenten en problemen met de huisvesting. Ook vreest Dijkgraaf dat de betaalbaarheid en kwaliteit van het onderwijs op den duur onder druk komen te staan.

Dijkgraaf maakt een uitzondering voor ,,zeer beperkte en gerichte werving voor specifieke opleidingen” voor beroepen waar een tekort aan is en in krimpregio’s. In alle andere gevallen verzoekt de bewindsman om ,,dringend” over te gaan tot ,,een algehele stop van actieve werving van internationale studenten”.

Beperken

In februari komt de minister met een pakket voorstellen om de instroom van internationale studenten te beperken. Dat kan gaan om bestuurlijke afspraken en wetten, maar ook om de eisen die worden gesteld aan de taal van opleidingen. Een van de aantrekkelijke aspecten aan het hogere onderwijs in Nederland voor internationale studenten is het grote aanbod aan Engelstalige opleidingen. Tot het maatregelenpakket er is, hoopt de minister dat de onderwijsinstellingen vrijwillig meewerken.

De SP en het CDA verzochten eind vorige maand tot de wervingsstop en werden hierin gesteund door een Kamermeerderheid. De Vereniging Hogescholen zegt ,,begrip” te hebben ,,voor het verzoek van de minister” en zegt ,,in de komende maanden graag met hem in overleg over het internationaliseringsbeleid” te blijven.

De vereniging zei eerder al teleurgesteld te zijn dat de Tweede Kamer een motie had aangenomen ,,die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt”, stelde de Vereniging begin december.

Nieuws

menu