Verwarring over brandveiligheidseisen voor Nij Ylostins in IJlst

Nij Ylostins in IJlst voldoet aan de brandveiligheidseisen. Over al dan niet geëiste aanvullende maatregelen bestaat verwarring.

FOTO NIELS DE VRIES

FOTO NIELS DE VRIES

Aanvullende brandveiligheidsmaatregelen zijn voor Elkien de reden om het voornemen Nij Ylostins te slopen, vervroegd uit te voeren. De woningcorporatie heeft de ouderen laten weten dat ze voor 1 september 2020 moeten verhuizen uit het appartementencomplex. De hechte groep van veertig bewoners wil daar niet aan meewerken .

Nieuws

Meest gelezen