Verwarde ouderen bellen vaak onnodig 112: Leeuwarden zoekt oplossing

Verwarde ouderen bezorgen de hulpdiensten steeds meer werk, blijkt in Leeuwarden. Dementie speelt hierbij geregeld een belangrijke rol.

De meldkamer Noord-Nederland in Drachten. De centralisten hebben veel werk van ouderen die onnodig 112 bellen. FOTO JILMER POSTMA

De meldkamer Noord-Nederland in Drachten. De centralisten hebben veel werk van ouderen die onnodig 112 bellen. FOTO JILMER POSTMA

Dit blijkt uit de veiligheidsagenda die de Leeuwarder gemeenteraad komende woensdag bespreekt. Per maand komen er in de Friese hoofdstad al gauw zo’n honderd meldingen van ,,incidenten met overlast door verwarde personen’’ binnen.

Dagelijks telefoontje

,,Er is een kleine groep personen verantwoordelijk voor een groot aantal van deze meldingen’’, zo staat in de ambtelijke uitleg. ,,Opvallend is dat hierbij ook steeds meer oudere, vooral dementerende mensen, in beeld raken. Het gaat om ouderen die langer thuis blijven wonen. Zoals een mevrouw in de binnenstad, die op een gegeven moment dagelijks met het politieservicecentrum belt om te zeggen dat haar sieraden gestolen zijn.’’

De meldkamer noteert zo’n telefoontje telkens onder de ‘code E33’. In de periode van januari tot augustus 2018 waren er in Leeuwarden 956 meldingen met deze code. ,,We zien over het algemeen dan ook een serieuze toename van verwarde oudere mensen in de wijken.’’

Vrouw belt dagelijks meldkamer om te vertellen dat haar sieraden gestolen zijn.

Gezamenlijke aanpak

,,De meeste incidenten werden geregistreerd in de binnenstad en de direct aangrenzende wijken. In dit gebied is een aantal instellingen waar meerdere incidenten werden geregistreerd. Deze signalen zullen in de komende periode leiden tot een gezamenlijke aanpak.’’

Burgemeester en wethouders denken hierbij aan een ,,persoonsgerichte aanpak.’’ Vorig jaar zijn hiervoor al projecten opgezet met Mee Friesland en de Meldkamer Noord-Nederland. ,,Er wordt onderzocht of er een spoedeisende eerste hulp bij psychiatrie (SEHP) kan worden opgezet.’’ Er wordt ook gedacht aan een zogeheten time-outvoorziening en de bouw van bijzondere woonvormen voor mensen die het in een normale woonbuurt niet redden.

Makkelijk beïnvloedbaar

De veiligheidsagenda besteedt ook veel aandacht aan mensen met een licht verstandelijke handicap. ,,De indruk bestaat dat er een groeiende groep is die niet meer meekomt in de steeds complexere maatschappij.’’ Deze groep veroorzaakt steeds vaker overlast of gaat ten onder aan schulden. Mensen die makkelijk beïnvloedbaar zijn, lopen verhoogd risico om in de criminaliteit te belanden.

Met verschillende hulpverleners wordt eraan gewerkt om deze zorgen sneller op te sporen en gewerkt aan ,,een motiverende bejegening van deze doelgroep, en een betere toeleiding naar zorg.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland