Het geld is op bij het rijk. Het vervangen van de drie bruggen over het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw, Uitwellingerga en Skûlenboarch wordt op de lange baan geschoven

De vervanging van de drie bruggen over het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw, Uitwellingerga en Skûlenboarch gaat op de lange baan. Het rijk heeft er het geld niet voor.

De brug bij Kootstertille. FOTO ARCHIEF LC

De brug bij Kootstertille. FOTO ARCHIEF LC

Van vijf Friese bruggen was het de bedoeling dat ze de komende jaren zouden worden vervangen. Naast de genoemde drie gaat het om de bruggen bij Kootstertille en Spannenburg. De vernieuwde bruggen zouden allemaal in 2027 klaar zijn.