Vermilion wil tot 2042 gas winnen bij Wergea. Gedeputeerde Staten van Fryslân adviseren het ministerie van Economische Zaken om de vergunning niet te verstrekken

Gedeputeerde Staten van Fryslân keren zich tegen een verlenging van de gaswinning van Vermilion bij Wergea en Warten tot 2042.

De gaswinningsinstallatie van Vermilion bij Burgum.

De gaswinningsinstallatie van Vermilion bij Burgum. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Het Canadese beursgenoteerde energieconcern, in Nederland zetelend in Harlingen, heeft bij Wergea en Warten een winningsvergunning tot eind 2024. Hoewel de gasvelden hun beste tijd hebben gehad, is datgene wat ze nog produceren - enkele miljoenen kuub per jaar - nog altijd zeer welkom voor Nederland, verklaart woordvoerder Sape Jan Terpstra. ,,Vandaar dat we een verlenging aanvragen tot 2042, hoewel we niet verwachten dat deze gasvelden nog tot dat jaar in productie zullen zijn.”

Afbouwen, niet opstarten