Verkoopverbod voor zand uit de Waddenzee

Waddenzee tussen Harlingen en Terschelling. FOTO ARCHIEF LC

Zand uit de Waddenzee mag vanaf volgend jaar niet meer worden verkocht. Het moet blijven waar het hoort: in de Waddenzee.

Dat staat in het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vrijgegeven.

Lucratief

In de Waddenzee moeten de vaargeulen vaak worden gebaggerd. Anders worden de geulen te ondiep voor de scheepvaart. Het baggeren was een lucratief klusje; het zand kon worden verkocht aan de zandwinningsindustrie. Dat mag binnenkort niet meer.

Zandonttrekking aan de Waddenzee is slecht voor de natuurlijke omstandigheden in het getijdengebied. De zeespiegel stijgt. Als er tegelijk zand verdwijnt, gaat de zandplatenstructuur in rap tempo achteruit. De minister spreekt over ‘het meegroeivermogen van de Waddenzee met de zeespiegelstijging’.

Afbouwen

Rijkswaterstaat besloot in 2018 om de zandonttrekking stapsgewijs af te bouwen. Vanaf 2022 mag er definitief geen zand meer worden gewonnen en verkocht. Baggeraars moeten het sediment dat zij uit de geulen halen verspreiden in de Waddenzee.

Nieuws

menu