Verkenner zet streep door acht partijen. Deze vijf maken wél kans op plek naast winnaar BBB in Fries provinciebestuur

De BBB kan in Fryslân het beste een vierpartijencoalitie aangaan met drie van de vijf volgende partijen: PvdA, CDA, FNP, VVD en ChristenUnie.

Abel Kooistra op de verkiezingsavond.

Abel Kooistra op de verkiezingsavond. Foto: Jacob van Essen

Tot die conclusie is verkenner Chris Stoffer gekomen na verkennende gesprekken eind vorige week met de veertien fracties in de Friese Staten. Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, voert dinsdag verdiepende gesprekken met de zes resterende fracties en hoopt eind deze week zijn bevindingen te delen met De BBB, de grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart.