Verjagen van watervogels en ganzen weer toegestaan nu wateren weer grotendeels ijsvrij zijn

Ter illustratie. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

De brandgans, kolgans en grauwe gans mogen met onmiddellijke ingang weer verjaagd en bestreden worden met ondersteunend afschot. De provincie Fryslân stelde vorige week een verbod in vanwege het winterweer.

Vanwege het winterweer was het voedsel schaars en waren er weinig schuilmogelijkheden voor de dieren. De grotere wateren zijn grotendeels weer vrij van ijs en er wordt geen winterweer meer verwacht, dus volgens de provincie hebben ganzen en watervogels weer voldoende rustplekken in open water en is er weer voldoende voedsel beschikbaar.

Naast het verbod op het verjagen van de ganzen komt ook het verbod op het verjagen van watervogels te vervallen.

Nieuws

menu